Çeşmelisebil Tarihi

III. Murat (1575-1594) döneminde bu araziyi Zübeyir Bey’e orduya asker yetiştirmesi için tımar ve çiftlik olarak verdi. 19. yüzyılın ikinci yarısında Gözlü ve Kolukısa kasabalarının yaylası ve otlağı olarak kullanıldı.

Bu dönemde konar göçer olarak hayatlarını devam ettiren, bu yüzden birçok maddi ve manevi problemlerle karşılaşan Aydınlı yörüklerinden Kara Tekeli cemaati Aydın, İzmir, Selçuk, Zeytin ovasındaki yurtlarında sinekten, sazlıktan rahatsız oldukları için Şam’a gitmeye karar verdiler. Şam’a giderken Çeşmelisebil’de bir süre konakladılar. Buradan Mersin, Adana, Ceyhan, Hatay yoluyla Şam, Selimiye kazası Tel Ada köyüne yerleştiler. Burada üç sene kaldılar. Kendilerine rahat vermeyen Ürdün Arapları’nın baskısıyla Adana’ya geldiler. Adana’dan da Niğde, Bor, Ereğli, Karapınar, Zıvarık, Karabağ üzerinden 1299/1883 yılında Çeşmelisebil’e gelip yerleştiler.

Çeşmelisebil’e 1299/1883 yılında gelen yörük obaları burada kilise kalıntıları gördüler. Rumlardan kalma iki kilise vardı. Birisi belediye salonunun yerinde, diğeri de Karakoyunlu Yusuf Ünlü’nün nün evinde idi. Ayrıca Rumlardan kalma kuyular da bulunmaktadır.

Bölge Kolukısa ve Gözlü Köylerinin yaylasıydı. 1299/1883 yılında buraya gelen aşiretler uzun dönem bu köylerle mücadele etmişlerdir. 1306/1890 yılında Saiteli (Kadınhanı) nahiyesine bağlandı. 1312/1896 yılında köyde 46 hane 102 nüfus yaşıyordu. 1920 yılında Kadınhanı ilçesi, İnevi(Cihanbeyli) nahiyesine bağlandı. Askerlik işlemleri Sille nahiyesinde görülürdü.

Çeşmelisebil’deki yörük oymaklarının akrabalarla bağlantılı olduğu iller; Konya, Adana, Aydın,İzmir, Samsun, Adapazarı, Kırıkkale, Ankara, Antalya, Isparta, Afyon, Bilecik, Söğüt, Eskişehir, Şanlıurfa Suruç , Kahramanmaraş ve Suriye’ dir.

Çeşmelisebil yol problemi sebebiyle 1963 yılında Sarayönü’ne bağlanmıştır. Sarayönü’ne 45 km , Cihanbeyli’ ye 35 km, Konya’ ya km, Yunak’a 70 km uzaklıktadır. Daha önce Çeşmelizebir adını taşıyan kasaba Çeşmelisebil olarak değiştirilmiştir.

Çeşmelisebil’in doğusunda Cihanbeyli ilçesine bağlı Hodoğlu köyü, Mermer yaylası, Karabağ Kasabası, kuzeyinde Uzunca, Kulmaç yaylası, Yeniköy (Kayıören), kuzeybatısında Kuyulusebil, Karabıyık, batısında Başhüyük kasabası, güneyinde Gözlü Kasabası, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve Zengen (Özkent) kasabası yer alır. Kasabanın 138,483 dekar arazisi bulunmaktadır.

Kasaba merkezinin yerleşim alanı doğudan batıya doğru bir elips şeklindedir. Güneyinde Acı ovası, doğusunda Koca Tepe, güneydoğuda Çatal Tepe, Kırkarşın, Kemer dağı bulunmaktadır. Plato düzlükleri arasında Karataş Düzlüğü, Kel Ağıl Düzlüğü, Tay Düşen düzlükleri vardır.
Kültür

YÖRÜK TÜRKMENLERİ kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.
İklim

Karasal iklim görülmektedir.